Допомога вчителям

До осіб з порушенням розумового розвитку (розумово             відсталих) відносять осіб зі стійким, необоротним порушенням пізнавальної сфери, які виникають внаслідок органічного ураження кори головного мозку, що має дифузний характер. Це виражається в порушенні пізнавальних процесів (відчуттів, сприйняття, пам'яті , мислення, уяви, мови, уваги), страждають емоційно - вольова сфера, моторика, особистість у цілому.

Особливості корекційного навчання:

 • Виробити у дитини зацікавлене і позитивне ставлення до навчальної діяльності, до завдання, пропонованого вчителем.
 • Доцільно використовувати словесну інструкцію в розчленованому (поетапному) вигляді і мову (спочатку вчителя, а потім і дитини) як фактор, що організує навчальну діяльність.
 • Давати завдання, з якими діти напевно можуть впоратися, стимулювати навчальну діяльність, заохочуючи навіть  незначні успіхи.
 • Проводити роботу над розвитком просторових понять і уявлень.
 • Новий навчальний матеріал потрібно ділити на маленькі порції і надавати для засвоєння в наочно-практичних, діяльнісних умовах.
 • Закріплення необхідно проводити на великій кількості тренувальних вправ, багаторазово повторювати засвоєне на різноманітному матеріалі.
 • Навчання розумово відсталого учня вимагає повсякденної участі батьків, тому що основну частину корекційної роботи проводять саме вони.

Специфічні особливості психічних процесів розумово відсталих дітей:

  • Розумово відсталі діти мають (як правило) слабку, короткочасну пам’ять, тому матеріал треба подавати невеликими «дозами» і звертати увагу на багаторазове повторення вивченого матеріалу. З цією метою урізноманітнювати прийоми і види робіт на закріплення вивченого матеріалу, застосовувати дидактичні ігри. І лише після засвоєння цього матеріалу надавати більш складний новий матеріал.
  • У розумово відсталих дітей порушена активна увага. Треба застосовувати наочний матеріал для її активізації; чергувати види діяльності (більш складні завдання чергувати з більш легкими).
  • У цієї групи дітей переважає конкретно-наочне мислення. На нього і треба спиратись у викладанні навчального матеріалу. Для цього застосовувати зрозумілу яскраву наочність (предметні картинки, рахунковий матеріал, малюнок-схему до задачі тощо).
  • Діти з легкою розумовою відсталістю мають знижений темп роботи та працездатність. Значить, для них необхідно зменшити об'єм завдань та їх кількість, а складність повинна бути доступною. Для цього дітям можна давати індивідуальні картки із завданнями відповідної складності та перфокарти, у які треба лише вставити відповідну орфограму чи числову відповідь (і зовсім немає потреби переписувати це завдання в зошит, якщо дитина має слабкі чи недостатні навички письма).
  • Учні цієї категорії, як правило, не мають достатніх навичок самостійної роботи; потрібен постійний контроль за виконанням ними завдання (щоб вони не відволікалися та не втрачали напряму діяльності).
  • Діти з обмеженими розумовими можливостями потребують неодноразового повторення вчителем інструкції щодо виконання того чи іншого завдання. Тому вчитель має переконатись, як і наскільки точно учень зрозумів, що від нього вимагають, і лише після цього дозволяти виконати завдання. У разі потреби необхідно надати учневі додаткові роз’яснення щодо виконання завдання.

Пам’ятка для вчителя, який працює з дитиною, що має легку розумову відсталість :

•Пам’ятайте, що час, протягом якого дитина може концентрувати увагу – 5-7 хвилин, в кращому випадку – 15 хвилин.

•Матеріал подавайте в доступній формі.

•З метою активізації активної уваги змінюйте види діяльності.

•Навчання повинно носити предметно-наочний та практичний характер.

•Спиратись на більш розвинуті здібності дитини в подоланні недостатності інтелектуальної сфери.

•Для дітей з низьким рівнем працездатності зменшуйте об’єм завдань.

•Враховуючи слабку пам'ять, матеріал подавайте малими дозами, з багаторазовим повторенням.

•Уміти підтримувати в дитини впевненість у своїх силах, прагнення до пізнавальної діяльності;

•Запобігати й адекватно реагувати на зміни в психічній діяльності, поведінці та загальному стані дитини.

•Закінчуйте заняття, коли дитина втомилась.

•Відносьтеся з повагою до дитини та її батьків.

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Вчитель дефектолог | Додав: ircmukachevo (2020-09-23)
Переглядів: 162 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar