10:10 AM
Онлайн навчання

Сучасний етап розвитку спеціальної педагогіки та психології характеризується пошуком нових шляхів розвитку та соціальної адаптації дітей з  особливими освітніми потребами. Значних успіхів у соціалізації дитини   може бути досягнуто лише за активної участі в цьому процесі сім’ї, і в першу чергу батьків. 

Втім батьки, як і будь-яка ланка, дотична до інклюзії, потребують відповідної підтримки і допомоги, що безумовно, підвищить   їхню роль в організації якісного навчального процесу. Обов’язковим є отримання батьками широкого спектру інформаційних послуг, практичного інструментарію та психологічної підтримки, щоб надати їм можливість стати компетентними захисниками прав своїх дітей, забезпечити подальше використання цих навичок у соціалізації, розвитку та навчанні дитини, відстоюванні права дитини на рівний доступ до якісної освіти.

Одним із пріоритетних напрямків роботи спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру  є робота з батьками «особливих» дітей, яка будується  на таких принципах:

 

·                        партнерство з батьками – ми сприймаємо  батьків не як об’єкт свого впливу, а як рівноправних партнерів у вихованні дитини, проведенні з нею корекційної роботи. Завдяки цьому принципу долаються дистанція та недовіра, яка часто виникає у батьків до спеціалістів, вони починають прагнути підтримки, допомоги вчителя-дефектолога, прислуховуються до нього, виконують його поради;

·                        комплексний підхід до організації корекційно-педагогічного процесу – у роботі із сім’ями мають брати участь різні спеціалісти  : вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, лікар.   Саме комплексний підхід забезпечує подолання різних проблем, що виникають у сім’ях, і дає змогу надати дитині та її батькам різнобічну допомогу ;

·                        єдність діагностики і корекції – спеціалісти ІРЦ обстежують дитину , визначають шляхи корекційної роботи, складають індивідуальну програму ЇЇ розвитку   із визначенням місця сім’ї у цьому процесі;  

·                        позитивна характеристика дитини – передусім слід концентрувати увагу батьків на позитивних, збережених якостях  дитини, ЇЇ перспективних можливостях .   Це допомагає підтримати віру батьків у розвиток дитини, спонукає їх організовувати навчальну діяльність, формувати адекватні стосунки з дитиною;

·                        урахування стану, думки, досвіду батьків – під час вибору змісту, форм і методів роботи з сім’ями спеціаліст враховує: здоров’я батьків, їхній психологічний стан, їхні можливості, моральні установки, досвід, ставлення до проблем дитини; сімейні стосунки; уміння членів сім’ї розв’язувати проблеми; соціальні зв’язки; приналежність до певного соціального класу;

         В рамках програми роботи з батьками на базі центру була організована онлайн зустріч з  президентом Української асоціації нейропсихологів, автором корекційних методик по роботі з дітьми з ООП   Владиславом Князєвим , яка була присвячена аналізу особливостей виховання, розвитку та навчання дітей з розладами аутистичного спектру.  Батьки отримали практичні поради та чітко окреслені напрямки роботи з дітьми даної категорії, почули відповіді на актуальні питання, підвищили рівень мотивації до сприйняття та розуміння власної дитини.

Чекаємо наступних зустрічей.

Переглядів: 360 | Додав: ircmukachevo | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar