Статут нова редакція
2023-05-01, 11:38 AM

ДодатокІ.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус Мукачівської міської комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської області (далі – ІРЦ).

2. ІРЦ є комунальною установою. Повне найменування українською мовою: МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" Мукачівської міської ради Закарпатської області. Скорочене найменування українською мовою: ММКУ «ІРЦ».

3. У своїй діяльності ІРЦ керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України № 545 від 12.07.2017 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі рішеннями Засновника та цим Статутом. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

4. Засновником ІРЦ є Мукачівська міська рада (далі - Засновник), а уповноваженим органом – управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради (далі – Уповноважений орган). Методичне та аналітичне забезпечення діяльності центру здійснює ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

5.Засновник розробляє та затверджує установчі документи ІРЦ, здійснює фінансування комунальної установи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

6. Юридична адреса: 89600, Україна, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Стуса Василя, 3, ЄДРПОУ 41821750

7. ІРЦ є юридичною особою, що утворюється як бюджетна установа, має рахунки в органах Державного казначейства, печатку і штамп, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс.

8. ІРЦ є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів. 9. ІРЦ може мати у своїй структурі філію (філії), може організовувати власну діяльність з використанням мобільного інклюзивно-ресурсного центру.

 ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

1. ІРЦ є установою, що створена з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі – комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2. Відповідно до поставленої мети основними завданнями ІРЦ є:

1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

3) консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

4) забезпечення участі педагогічних працівників центру: у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами; у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами: дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти; дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

8) визначення категорії (типу) особливих освітніх потреб (труднощів). Ступеня їх прояву та рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

10) інформування громади про діяльність центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо; 

11) ведення обліку осіб, які звернулися до центру, шляхом формування їх електронного переліку в автоматизованій системі збирання, оброблення, зберігання та захисту інформації щодо осіб з особливими освітніми потребами та суб’єктів освітньої діяльності, що формується (створюється) та використовується для забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти (далі – АС «ІРЦ»), за формою, визначеною додатком 1 до Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності центру.

3. ІРЦ надає послуги особам з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) на території Мукачівської міської територіальної громади за умови подання відповідних документів. У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або об’єднаних територіальних громад ІРЦ інформує про них Засновника та Уповноважений орган з метою укладання договору на надання відповідних послуг.

4. У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) додатковими завданнями ІРЦ є:

1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами, які вимушені змінити своє місце проживання (перебування) та: зараховані в інклюзивні класи (групи) закладів освіти і не отримують додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг за місцем навчання; здобувають освіту з використанням технологій дистанційного навчання, але не отримують корекційно-розвиткових або психолого-педагогічних послуг за місцем навчання внаслідок особливостей психофізичного розвитку;

2) надання інформації батькам (іншим законним представникам) особи з особливими освітніми потребами, які переїхали на тимчасове місце проживання в межах України, про заклади освіти, в яких можна продовжити здобуття освіти та можливість отримання психологічної, соціальної та іншої допомоги.

Категорія: Мої файли | Додав: ircmukachevo
Переглядів: 24 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar